5. Zabudowa dmuchawy Robuschi na Biologicznej Oczyszczalni Ścieków

W 2016 roku serwisanci wykonali nową stopę fundamentową pod dostarczone stanowisko ROBOX 4 z dmuchawą RB 126/V, zabudowali oraz próbnie uruchomili kompletne urządzenie.