6. Remont dmuchaw Aerzen

W maju bieżącego roku, serwis wykonał remont jednej sztuki dmuchawy GM 150 S i sukcesywnie wykonuje remont kolejnych dwóch.